Přání

Všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, načerpání nových sil a šťastný nový rok 2018.

Aktuální zakázky

Naše společnost STANER CZ, byla vybrána jako generální dodavatel staveb:
Novostavba RD v Jihlavě – Kaskády, Novostavba venkovské usedlosti ve Lhotce. Novostavba RD v Popicích.

Před rozhodnutím je výběrové řízení na veřejnou zakázku: Stacionář Jihlava – II. etapa.

Skladovací hala Kamenictví Dvořák byla dokončena v maximální kvalitě a předána do užívání.

Zakázka: Nástavba bytů a kanceláře, obec Ždírec byla dokončena a předána uživateli s časovým předstihem. Byly zde kladeny vysoké nároky na provedení stavby i vzhledem k nepřerušenému fungování místní MŠ.