Přání

Dnešní doba je výrazným způsobem ovlivněna probíhající pandemií COVID – 19. Tato společnost vše jistě zvládne a brzy se vrátíme do příjemnějších časů, které tu vládly před touto nepříjemnou situací. Zároveň jsem však přesvědčen o tom, že musíme přistupovat k této problematice maximálně racionálně a neuchylovat se k unáhleným rozhodnutím.

Všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům přeji pevné zdraví, příjemné prožití vánočních svátků, načerpání nových sil a šťastný nový rok 2021, pokud možno.

Leoš Nerad – majitel společnosti.

Aktuální zakázky

V únoru 2020 jsme zahájili stavbu venkovské usedlosti ve Světlé. Investor si vybral naši společnost na základě doporučení.

Jsme velice rádi, že můžeme oznámit zahájení stavby projektu Zuběnka. Jedná se o stavbu nadstandardních rodinných domů, v klidné okrajové části Jihlavy.

Na jaře 2020 byly také zahájeny projekty stavby obchodní jednotky a rodinné vily v Heleníně.