Aktuální zakázky

Naše společnost STANER CZ, byla vybrána jako generální dodavatel staveb:
Stavba obecního domu v obci Hodice. Byla podepsána smlouva o dodávce stavební zakázky: Nástavba skladovací a výrobní haly v Batelově.

Naše stavební společnost se bude podílet, jako generální dodavatel, na výstavbě rezidenčního bydlení v Jihlavě, části Horní Kosov. Jedná se o velice příjemné bydlení v domech moderního typu.

Zakázka: Stacionář Jihlava – II. etapa, byla předána ve vysoké kvalitě a dohodnutém časovém harmonogramu.

Zakázka: Stavba venkovské usedlosti byla předána do užívání.