Stacionář Jihlava – II.etapa

V srpnu 2018 jsme do užívání předali dokončenou stavbu Stacionáře v Jihlavě. Stavba probíhala za plného provozu. Dokončena byla v termínu a v maximální kvalitě. Naši zaměstnanci a subdodavatelé přispěli svou prací ke zkvalitnění pobytu zdejších klientů.

více

Novostavba obecního úřadu Suchá

Jedná se o stavbu nového úřadu, jejímž uvedením do provozu získala obec důstojné prostory pro výkon své práce, v neposlední řadě i k pořádání kulturních akcí. Jednalo se o stavbu zděnou klasickou technologií v kombinaci s železobetonovými stropními konstrukcemi. Zázemí získali i dobrovolní hasiči. Stavba byla dokončena s výrazným předstihem...

více

Novostavba skladovací haly OSMONT

U této zakázky byl jednoznačně nejnáročnější termín dodání a uvedení do provozu. Jedná se o systému skeletové železobetonové konstrukce s opláštěním. Náročné místní podmínky a omezení ve smyslu bezprostředního provozu firmy. Stavba byla předána v dohodnutém časovém horizontu a ve vysoké kvalitě.KOLAUDACE 2016.

více

Multifunkční hřiště Buková

Výstavba hřiště pro obec Buková byla realizována ve velmi krátkém časovém horizontu. Byla zde uplatněna spolupráce místních občanů. KOLAUDACE 2014 

více

Kaple Borovná

Jedná z mála církevních staveb v našem portfóliu. O to zajímavější, i když ne co do objemu prací. KOLAUDACE 2001

více

Sociální bydlení Starý Pelhřimov

Realizace projektu začleňování postižených osob do společnosti. Investorem tohoto projektu byl Kraj Vysočina za přispění dotací z EU. Realizace byla časově náročná. Zděná technologie s dřevěnými sbíjenými vazníky a pálenou krytinou. Zaměstnanci naší společnosti přispěli svou prací ke zkvalitnění života našim postiženým spoluobčanům. KOLAUDACE 2015

více