Sociální bydlení Nový Rychnov

Realizace projektu začleňování postižených osob do společnosti. Investorem tohoto projektu byl Kraj Vysočina za přispění dotací z EU. Realizace byla časově náročná. Zděná technologie s dřevěnými sbíjenými vazníky a pálenou krytinou. Zaměstnanci naší společnosti přispěli svou prací ke zkvalitnění života našim postiženým spoluobčanům. KOLAUDACE 2015

více

Novostavba výrobní a skladovací haly OSMONT

Realizace z řady průmyslových objektů. Byla použita kombinace standardního zdícího systému v kombinaci s PREFA nosnými prvky a předpjatými panely. Instalována byla moderní VZT technologie pro náročnou výrobu, průmyslové podlahy se vsypem, průmyslové epoxidové podlahové krytiny. KOLAUDACE 2014

více

Rodinný dům Hosov

Stavba rodinného domu standardní konstrukce cihelného systému v kombinaci se složitou valbovou konstrukcí krovu. Byl uplatněn systém sbíjených dřevěných vazníků, zateplení střešní roviny v podobě expanzní pěny. KOLAUDACE 2014

více

KZS Obecní úřad Hodice

Zateplení obvodového pláště v systému kontaktního zateplení, komplexní řešení zateplení v rovině střešní ocelové konstrukce. Při provádění rekonstrukčních prací byly zjištěny závažné konstrukční odlišnosti vůči projektové dokumentaci. Naši pracovníci navrhli několik řešení, které byly generální projektantem odsouhlaseny a následně zapracovány do změny dokumentace. Zakázka byla i přes tyto komplikace předána...

více

Rodinný dům Horní Kosov

Stavba rodinného domu ze systému VELOX. Při realizaci byly řešeny složité detaily uceleného konstrukčního systému, a inteligentní ovládání domu. Byly použity moderní materiály a technologie. KOLAUDACE 2006

více

Rodinný dům Rančířov

Realizace rodinného domu klasickou zděnou technologií ve značně svažitém terénu. Podsklepená část a dvě nadzemní podlaží. Krytina komplexní systém Rheinzink. KOLAUDACE 2008

více

KZS Obecní úřad Kostelec

Zateplení obvodového pláště v systému kontaktního zateplení. Naše společnost realizovala tuto zakázku na základě vyhraného veřejného výběrového řízení.

více

Rodinný dům Horní Kosov

Stavba rodinného domu standardním systémem pálených cihel, v kombinaci železobetonových keramických stropních panelů. Na fasádě byly uplatněny moderní obkladové systémy v kombinaci se zateplením obvodového pláště.

více

Rodinný dům Jihlava-Královský vršek

Jedná se o stavbu rodinného domu pro větší rodiny. Stavba je situována na špatně přístupném pozemku, což činilo vyšší nároky na postup stavebních prací a montáží jednotlivých celků. Byl omezen přístup těžké techniky. I v těchto podmínkách byl objekt dokončen před vypršením smluvního termínu dokončení stavby.

více