Politika a cíle

Stavební společnost STANER CZ, s.r.o. se profiluje jako operativní, precizní a spolehlivý partner pro dodávky pozemních staveb. Tento přístup ocení každý investor, stavební a projektová organizace, dodavatel. Každá zakázka, i malého objemu je pro nás zavazující. Chceme předat dokončené dílo ve stanoveném termínu, kvalitě a v neposlední řadě i dohodnuté cenové hladině.Našim cílem je, aby naši zákazníci byli spokojení! Tyto principy se odrážejí v přístupu každého našeho zaměstnance. Důležitou otázkou v této oblasti je vedení pracovníků a dohled na vykonávanou práci. Víme, že soušasný stavební trh je náročný v požadavcích na ceny a kvalitu díla. Naši vedoucí pracovníci jsou připraveni řešit otázky s investorem ve fázy přípravy staveb, zejména pak v průběhu každého realizovaného díla. Snažíme se minimalizovat režijní náklady společnosti. Toto je možný způsob, jak nabídnout výhodnou cenu, která je v současné době určující faktor při výběru dodavatele.
Investorům nabídneme vždy korektní cenu, vysokou kvalitu práce a maximální míru komunikace.