Průmyslové stavby

Novostavba výrobní a skladovací haly OSMONT

Realizace z řady průmyslových objektů. Byla použita kombinace standardního zdícího systému v kombinaci s PREFA nosnými prvky a předpjatými panely. Instalována byla moderní VZT technologie pro náročnou výrobu, průmyslové podlahy se vsypem, průmyslové epoxidové podlahové krytiny. KOLAUDACE 2014

Novostavba skladovací haly OSMONT

U této zakázky byl jednoznačně nejnáročnější termín dodání a uvedení do provozu. Jedná se o systému skeletové železobetonové konstrukce s opláštěním. Náročné místní podmínky a omezení ve smyslu bezprostředního provozu firmy. Stavba byla předána v dohodnutém časovém horizontu a ve vysoké kvalitě.KOLAUDACE 2016.