Rodinné domy

Rodinný dům Horní Kosov

Stavba rodinného domu standardním systémem pálených cihel, v kombinaci železobetonových keramických stropních panelů. Na fasádě byly uplatněny moderní obkladové systémy v kombinaci se zateplením obvodového pláště.

Rodinný dům Jihlava-Královský vršek

Jedná se o stavbu rodinného domu pro větší rodiny. Stavba je situována na špatně přístupném pozemku, což činilo vyšší nároky na postup stavebních prací a montáží jednotlivých celků. Byl omezen přístup těžké techniky. I v těchto podmínkách byl objekt dokončen před vypršením smluvního termínu dokončení stavby.

Rodinný dům Rančířov

Realizace rodinného domu klasickou zděnou technologií ve značně svažitém terénu. Podsklepená část a dvě nadzemní podlaží. Krytina komplexní systém Rheinzink. KOLAUDACE 2008

Rodinný dům Horní Kosov

Stavba rodinného domu ze systému VELOX. Při realizaci byly řešeny složité detaily uceleného konstrukčního systému, a inteligentní ovládání domu. Byly použity moderní materiály a technologie. KOLAUDACE 2006

Rodinný dům Hosov

Stavba rodinného domu standardní konstrukce cihelného systému v kombinaci se složitou valbovou konstrukcí krovu. Byl uplatněn systém sbíjených dřevěných vazníků, zateplení střešní roviny v podobě expanzní pěny. KOLAUDACE 2014