KZS Obecní úřad Hodice

Zateplení obvodového pláště v systému kontaktního zateplení, komplexní řešení zateplení v rovině střešní ocelové konstrukce. Při provádění rekonstrukčních prací byly zjištěny závažné konstrukční odlišnosti vůči projektové dokumentaci. Naši pracovníci navrhli několik řešení, které byly generální projektantem odsouhlaseny a následně zapracovány do změny dokumentace. Zakázka byla i přes tyto komplikace předána do užívání ve sjednaném termínu a v prvotřídní kvalitě. Naše společnost realizovala tuto zakázku na základě vyhraného veřejného výběrového řízení.

KOLAUDACE 2011