Multifunkční hřiště Buková

Výstavba hřiště pro obec Buková byla realizována ve velmi krátkém časovém horizontu. Byla zde uplatněna spolupráce místních občanů.

KOLAUDACE 2014