Novostavba obecního úřadu Suchá

Jedná se o stavbu nového úřadu, jejímž uvedením do provozu získala obec důstojné prostory pro výkon své práce, v neposlední řadě i k pořádání kulturních akcí.

Jednalo se o stavbu zděnou klasickou technologií v kombinaci s železobetonovými stropními konstrukcemi. Zázemí získali i dobrovolní hasiči. Stavba byla dokončena s výrazným

předstihem před vypršením termínu ukotveném v SOD. KOLAUDACE 2016