Rodinný dům Hosov

Stavba rodinného domu standardní konstrukce cihelného systému v kombinaci se složitou valbovou konstrukcí krovu.
Byl uplatněn systém sbíjených dřevěných vazníků, zateplení střešní roviny v podobě expanzní pěny.

KOLAUDACE 2014