Přání

Dnešní doba je výrazným způsobem ovlivněna probíhající pandemií COVID – 19. Tato společnost vše jistě zvládne a brzy se vrátíme do příjemnějších časů, které tu vládly před touto nepříjemnou situací. Zároveň jsem však přesvědčen o tom, že musíme přistupovat k této problematice maximálně racionálně a neuchylovat se k unáhleným rozhodnutím.

Všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům přeji pevné zdraví, příjemné prožití vánočních svátků, načerpání nových sil a šťastný nový rok 2021, pokud možno.

Leoš Nerad – majitel společnosti.