Nová zelená úsporám

Naše firma je samozřejmě zařazena v seznamu odborných dodavatelů PROGRAMU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADMINISTROVANÝ STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
Program je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.
Naši pracovníci jsou proškoleni v zateplovacích kontaktních systémech od několika společností.Naše společnost realizovala již několik projektů v tomto segmentu.